• Naruto Uzumaki
  • Sasuke Uchiha
  • Boruto Uzumaki
  • Srada Uchiba